รู้จักกับโบลแพค


บริษัท โบลแพค จำกัด ดำเนินการด้านการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทฝาจุกขวด, แกลลอน ขวดพลาสติก ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ BLOWPACK โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค เพื่อตอบสนองให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และยังได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 ปัจจุบัน บริษัท โบลแพค จำกัด ยังได้มีการพัฒนาระบบมาตรฐานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับในการขยายการผลิต เพื่อตอบสนองการตลาดให้มากยิ่งขึ้น